ವಿಜಯಪುರ: ತಂಬಾಕು, ಪಾನಮಸಾಲಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮಾರಾಟ, ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ

ವಿಜಯಪುರ ಮೇ. 20 : ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಹಾಗೂ ಪಾನಮಸಾಲಾ, ಜರ್ದಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉಗುಳುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಾದ ಕ್ಷಯರೋಗ,...

Android L Will Keep Your Secrets Safer

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

ಲೇಖನಗಳು

Gadget Ogling: Amazon on Fire, Virtual Reality, True Nature and Energy...

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
- Advertisement -

ಒಂದು ಮಾತು

ಸಂವಿಧಾನ ಓದು

Experiencing the new Oculus Rift VR headset

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

ಸಾಹಿತ್ಯ

Show HN: Full Stack Entrepreneur – A Full Stack Guide To Entrepreneurship

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Building an API in 60 seconds, without any server setup

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

The 5 New Watch Trends To Try Now

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Five things you may have missed over the weekend

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

50 Tips and Insights About Productivity, Happiness, and Life

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...
- Advertisement -

ಆರೋಗ್ಯ

My microwave is too small to fit the microwave popcorn bag

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...
- Advertisement -

ವಿಡಿಯೋ

ಇ-ಪೇಪರ

ಇತರೆ

- Advertisement -
error: Content is protected !!